OTI-stipendium

OTI delar ut stipendier för undersökningsarbete som syftar till att effektivisera förebyggandet av trafikolyckor.

De understödda forskningsprojekten kan handla om till exempel trafikbeteende, körhälsa och körskick eller trafik- och fordonsteknik.

Följande kriterier tillämpas vid bedömningen:

  • undersökningens mervärde eller nytta för trafiksäkerheten och/eller trafiksäkerhetsundersökningen
  • undersökningens aktualitet
  • undersökningens vetenskapliga nivå
  • utnyttjande av OTI:s material i forskningen.

OTI ger ut undersökningsrapporter om forskning som utförts med stöd av OTI:s stipendier eller forskningsavtal.

Mer information:
Trafiksäkerhetschef Esa Räty
tfn 040 922 1365, esa.raty(@)oti.fi

12.10.2016