Undersökningskommissionen utarbetar en undersökningsrapport, som innehåller bland annat en beskrivning av olycksförloppet, av de faktorer som ledde till olyckan och av följderna av olyckan samt kommissionens förslag till åtgärder som förbättrar säkerheten.

I undersökningsrapporten lämnas inga identifieringsuppgifter om olyckan eller de inblandade personerna eller fordonen. Undersökningsrapporten är en offentlig handling när den är klar. De övriga undersökningshandlingar som samlats i samband med undersökningen är konfidentiella. OTI arkiverar undersökningsrapporterna och de därtill hörande handlingarna.

Av olycksmaterialet sammanställer OTI ett olycksdataregister, ur vilket årligen publiceras:

  • en sammanfattande rapport om olyckor med dödlig utgång
  • en förhandsrapport om alkoholrelaterade olyckor med dödlig utgång
  • en förhandsrapport om olyckor med dödlig utgång tre gånger om året

Uppgifterna i olycksdataregistret kan överlåtas för användning i vetenskaplig och statistisk forskning samt för myndighetsbehov. Icke-identifierbara eller sammanfattande uppgifter används även i övrigt trafiksäkerhetsarbete.

25.03.2015