Undersökningskommissionerna för trafikolyckor har till uppgift att utreda orsakerna till en olycka och framföra nödvändiga förslag på förbättring av trafiksäkerheten. Det insamlade materialet används i trafiksäkerhetsarbetet, av myndigheter samt vid samarbete och information på internationell nivå. Kommissionerna utreder inte skuld- eller ersättningsfrågor.

25.03.2015