Undersökningskommissionerna för trafikolyckor får information om olyckor av antingen nödcentralen eller polisen. Kommissionen strävar efter att inleda undersökningen på olycksplatsen omedelbart. Undersökningskommissionens medlemmar har rätt att göra undersökningar på olycksplatsen, inspektera fordon och få uppgifter bland annat ur myndighetsregister för att utreda bakgrundsfaktorerna till olyckan.

När det gäller olyckor undersöks

  • förlopp,
  • riskfaktorer,
  • följder, och
  • förhållanden.

Undersökningen utförs enligt en skriftligen dokumenterad undersökningsmetod och med standardiserade formulär. Det insamlade materialet är heltäckande och högkvalitativt, vilket gör att det kan utnyttjas med största möjliga exakthet.

Internationella standarder har också inkluderats i undersökningsmetoden. Inom undersökningsarbetet deltar man också i olika EU-stödda forskningsprojekt.

25.03.2015