Turvallisuuskokous 14.10.2016

OHJELMA

Valtiovallan tervehdys
Ari Jalonen, Liikenne- ja viestintävaliokunnan pj

Raskaan liikenteen case-esittelyt
Heikki Haapakallio, ajoneuvotekninen jäsen Uudenmaan tutkijalautakunnasta

Tutkimus maastoliikenneonnettomuuksista
Noora Airaksinen, osastopäällikkö, Sito Oyj


Tieto lisää turvallisuutta – Näkökulmia alan toimijoilta

Kalle Parkkari, liikenneturvallisuusjohtaja, Onnettomuustietoinstituutti (OTI) – Lataa esitys
Marko Sillanpää, tieliikennejohtaja, Trafi – Lataa esitys
Samppa Holopainen, poliisiylitarkastaja, Poliisihallitus
Tuovi Päiviö, johtaja, Uudenmaan ELY-keskus Lataa esitys
Juha Valtonen, tutkimuspäällikkö, Liikenneturva
Keskustelua
Päätössanat


Uutinen 18.10.2016: Suuri turvallisuuskokous kokosi sidosryhmät pohtimaan tiedon merkitystä liikenneturvallisuudelle

18.10.2016